Kinesist
Kimberly De Vriendt
Nazarethsesteenweg 34F
9770 Kruisem (Lozer)
GSM 0473 22 47 25
Kimberly.de.vriendt@telenet.be

foto manuele therapie

foto manuele therapie

foto manuele therapie

foto manuele therapie

Wat

Ademhalingstherapie richt zich op het behandelen van patiënten met problemen van het ademhalingsstelsel.


Behandelbare klachten:

  • longaandoeningen (COPD, bronchitis, pneumonie,…)
  • pre- of postoperatief bij buik- of thoraxoperaties (zoals hart- of longoperaties)
  • revalidatie na opname op intensieve zorgen
  • baby’s met bronchitis of andere luchtwegaandoeningen die gepaard gaan met slijmproductie

Behandelingsmethode:

Voor kinderen:
  • Neusspoeling: de neus proper houden bij acute en chronische infecties van de bovenste luchtwegen is erg belangrijk! Bij zuigelingen en baby’s wordt de neus gespoeld door middel van fysiologisch water. Ook bij oudere kinderen kunnen we gebruik maken van fysiologisch water, dit door middel van een neuskannetje.
  • Thoraxdrukkingen volgens Postiaux: Bij de drainage techniek van Postiaux oefenen we een druk uit op de borstkas van de baby die we geleidelijk aan verhogen. Zo wordt er naar een lager ademhalingsniveau gegaan. Hierbij wordt de anatomische beweging van de borstkas en de ademhaling gevolgd. Dit zorgt voor een betere uitademing en worden de slijmen beter boven gehaald. Meestal wordt er ook een elastische band rond de borstkas gebruikt om zo de ademhaling te verlagen.
  • Bouncing: Als therapeut nemen we het kind op onze schoot en zitten we op een grote zitbal. De borstkas van het kind wordt omklemd en we voeren geleidelijk de druk op met onze handen. Gelijktijdig bewegen we ritmisch op en neer op de bal. De neerwaartse beweging op de bal versterkt de uitademing waardoor de slijmen gemakkelijker boven komen en opgehoest kunnen worden. Daarnaast werkt deze techniek relaxerend op het kind.
Voor volwassenen:
  • Volwassenen leren we verschillende manieren van ademhaling aan zoals buik-, flank- en topademhaling. Dit wordt begeleid door de therapeut via druk op de buik of de borstkas. De patiënt leert dit ook zelfstandig uitoefenen. Daarnaast worden expectoratietechnieken aangeleerd. Dit zijn technieken om de slijmen gemakkelijker en comfortabeler op te hoesten door krachtig lucht uit de longen te drijven.