Kinesist
Kimberly De Vriendt
Nazarethsesteenweg 34F
9770 Kruisem (Lozer)
GSM 0473 22 47 25
Kimberly.de.vriendt@telenet.be

Praktische info

Dienstregeling

 • De consultaties gebeuren uitsluitend op afspraak.
 • Een afspraak kan telefonisch of via mail gemaakt worden.
 • U kan mij elke werkdag telefonisch bereiken vanaf 08.00 u op 0473 22 47 25.
 • U krijgt een afsprakenkaartje met vermelding van dag, datum en uur van afspraken.
 • Indien belet, gelieve minimum 24u op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken. Zo niet zal het honorarium van de verstrekking aangerekend worden zonder tussenkomst van de verzekeringsinstelling.
 • Indien u een geplande ingreep moet ondergaan, contacteert u me best al op voorhand. Dit maakt het gemakkelijker om u op te nemen in de planning.

Voorschriften en tarieven

 • Het medisch voorschrift van uw arts, een kleefvignet van uw mutualiteit, eventuele gegevens van de verzekeringsinstelling en onderzoeksresultaten (scan, echo, RX,…) worden overhandigd bij aanvang van de eerste sessie.
 • Betaling gebeurt via overschrijving, cash of payconic.
 • Na betaling van het ereloon ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. Hiermee krijgt u van uw mutualiteit een groot deel terugbetaald.
 • Voor de tarieven: zie onderstaande linken.
 • Tarieven vanaf 1 januari 2023 voor behandeling in de praktijk
 • Tarieven vanaf 1 januari 2023 voor behandeling aan huis